QUY ĐỊNH VỀ CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG CÔNG TY TNHH, TẬP ĐOÀN (PIERCE THE CORPORATION VEIL)

02/04/2018

QUY ĐỊNH VỀ CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG CÔNG TY TNHH, TẬP ĐOÀN
(PIERCE THE CORPORATION VEIL)

Pháp luật về doanh nghiệp của Mỹ cho phép cá nhân, tổ chức bảo về tài sản cá nhân của mình trong hoạt kinh doanh bằng cách thành lập các doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn như công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH - LLC) hay tập đoàn (Corporation).

Mặc dù hình thức công ty TNHH hay tập đooàn sẽ giúp các thành viên góp vốn, cổ động của công ty bảo vệ được tài sản cá nhân của họ trước các khoản nợ, nghĩa vụ, trách nhiệm bồi thường đối với các giao dịch do công ty ký kết, tuy nhiên, trong một số trường hợp, luật vẫn buộc các thành viên góp vốn, cổ đông phải chịu trách nhiệm cá nhân cho những thiệt hại, thất thoát, bồi thường trong các giao dịch của công ty. Những trường hợp này như sau:

- Thành viên góp vốn, cổ đông, giám đốc, nhân sự quản lý của công ty TNHH, tập đoàn khi ban hành các quyết định quản lý kinh doanh mà có động cơ trục lợi cá nhân hay cố ý làm trái pháp luật để tư lợi thì có thể sẽ phải chịu trách nhiệm tài sản cá nhân đối với những thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp hay cho một bên thứ 3.

- Thành viên, cổ đông sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty để thực hiện mục đích riêng cho thành viên cổ đông đó. Lưu ý, khái niện thành viên trong công ty TNHH, cổ đông trong tập đoàn là bao gồm cá nhân và tổ chức, và tổ chức là bất cứ loại hình doanh nghiệp nào như DNTN, công ty TNHH, tập đoàn, công ty hợp doanh, hợp tác xã…

Trong vụ cháy chung cư Carina, báo chí gần đây đã tìm hiểu và biết được rằng chủ đầu tư của chung cư Carina là công ty TNHH Hùng Thanh (Hùng Thanh) nhưng Công ty Cổ phần Năm Bảy Bảy (NBB) lại nắm giữ 95% số cổ phần của Hùng Thanh.

Tiếp theo đó, như báo điện tử vnexpress đăng ngày 27 tháng 03 năm 2018 cho biết là, "thực tế với số số vốn góp lên tới 95% vào Hùng Thanh, NBB đã trở thàh công ty mẹ và hợp nhất kết quả kinh doanh của Hùng Thanh" - trích.

"Báo cáo tài chính của NBB từ năm 2013 đến nay đều ghi nhận nguồn thu, các khoản phải trả, chi phí xây dựng cơ bản dở dang... từ dự án Carina. Điển hình như năm 2017, khoản mục các khoản phải trả dài hạn thể hiện việc NBB còn nợ quỹ bảo trì chung cư Carina đến 21,4 tỷ đồng. Giá trị bất động sản đầu tư tính đến cuối năm, mà cụ thể là trung tâm thương mại trong chung cư Carina này còn nguyên giá hơn 52 tỷ đồng.

Đáng chú ý, NBB đến nay vẫn ghi nhận trái phiếu phát hành cho công ty Creed Incesyments VN-1 (Nhật Bản) dựa trên tài sản đảm bảo là vốn góp của NBB tại Hùng Thanh và giá trị các khoản thu, nguồn thu của Hùng Thanh. Tổng giá trị đợt phát hành là hơn 600 tỷ đồng, kỳ hạn trong 03 năm nhằm tài trợ vốn cho một dự án chung cư khác ở Quận 8, TP.HCM. Hiện khoản nợ trái phiếu này còn 265n tỷ đồng và NBB cho biết vừa gia hạn phải trả đến hết tháng 8 năm nay (2018). Điều này đồng nghĩa nguồn thu của Hùng Thanh đang được NBB sử dụng để trả cho khoản nợ này" - hết trích.

Rõ ràng, với những thông tin mà vnexpress đã cung cấp trên đây, thì NBB (cổ đông đại diện 95% vốn góp vào Hùng Thanh) đã và đang sử dụng tài sản, nguồn vốn của Hùng Thanh để phục vụ riêng cho mục đích kinh doanh của NBB. Do vậy, nếu trong vụ cháy Carina mà cơ quan chức năng xác định được chủ đầu tư chung cư Carina - công ty TNHH Hùng Thanh phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về nhân mạng, tài sản thì như vậy, nếu tài sản của Hùng Thanh không đủ để bồi thường, thì các thân nhân của những người thiêt mạng, những người bị thiệt hại về tài sản có thể khởi kiện một vụ án khác hoặc đưa ra yêu cầu dânn sự trong vụ án hình sự này để buộc công ty cổ phần Năm Bảy Bảy (NBB) phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Trên đây là quy định của Hoa Kỳ về trách nhiệm cá nhân trong công ty TNHH, tập đoàn, kính mong các an chị em luật sự , chuyên gia pháp lý giúp tìm kiếm các quy định pháp luật tương ứng của VIệt Nam để hỗ trợ đòi lại công bằng cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina này.

 (sưu tầm)