tuyensinh-banner

Thông báo học bổng tuyển sinh năm 2018

03/02/2018

Xem tập tin đính kèm


Thủ tục nhập học các ngành Đại học Duy Tân năm 2017

16/11/2017

HƯỚNG DẪN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LÀM HỒ SƠ NHẬP HỌCHọc phí Đại học Duy Tân năm 2017-2018

16/11/2017

HỌC PHÍ 2017 - 2018


Điểm chuẩn đại học năm 2017

16/11/2017

ĐẠI HỌC DUY TÂN THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀO ĐẠI HỌC


Thông tin tuyển sinh 2017

16/11/2017

ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐẠI HỌC TƯ THỤC ĐẦU TIÊN ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC GIA 2017 THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017 MÃ TRƯỜNG: DDT, CHỈ TIÊU: 5.500