Đại hội đại biểu liên chi Đoàn Khoa Luật lần thứ I- Nhiệm kì 2017-2019

30/01/2018

Ngày 28/01/2018 tại HT 613 - 03 Quang Trung, LCĐ Khoa Luật Trường Đại học Duy Tân đã tiến hành tổ chức Đại hội LCĐ Khoa Luật lần thứ I, nhiệm kì 2017-2019.

Đến tham dự Đại hội có sự hiện diện của TS. Nguyễn Tấn Thắng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân, ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Trưởng Khoa Luật, Đ/c Mai Xuân Bình - Bí thư Đoàn trường, thầy Nguyễn Văn Thái - Phó Trưởng phòng CTSV, các thầy, cô giáo trong Khoa Luật và đại diện các LCĐ trong trường. Đặc biệt là sự hiện diện của 57 đại biểu đến từ các Chi đoàn thuộc LCĐ Khoa Luật. 

 

TS. Nguyễn Tấn Thắng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân

Đ/c Mai Xuân Bình - Bí thư Đoàn trường Đại học Duy Tân

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch Báo cáo hoạt động của LCĐ Khoa Luật trong thời gian vừa qua, thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động trong nhiệm kì tới,... Đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 11 Đ/c vào BCH LCĐ Khoa Luật nhiệm kì 2017 - 2019.

ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Trưởng Khoa Luật

 

Thầy Nguyễn Văn Thái - Phó Trưởng phòng CTST

Đại hội đại biểu LCĐ Khoa Luật lần thứ I đã diễn ra thành công tốt đẹp; thông qua đại hội các chương trình, hoạt động của LCĐ Khoa Luật sẽ được triển khai, thu hút động đảo đoàn viên, thanh niên tham gia trong thời gian tới.

Ban chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Luật- nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt đại hội