Cơ cấu tổ chức

Giảng viên

No image
  • Nguyễn Văn Phụng
  • Chức vụ: Trưởng bộ môn Lý luận- Hành chính- Hiến pháp
  • Trình độ: Thạc sĩ
  • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
  • Email: phunglaw90@gmail.com