Cơ cấu tổ chức

Giảng viên

No image
  • Dương Đức Chính
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Trình độ: Tiến sĩ
  • Học hàm: Phó Giáo sư
  • Chuyên ngành: Luật Kinh tế